::   ú v o d   ::   k o n t a k t   ::   f o t o g a l e r i e   ::  r e f e r e n c e  ::

Naše podnikání v oboru průmyslových podlah vzniklo počátkem roku 2001
na základě 10 ti leté praktické zkušenosti s aplikaci povrchových úprav
a sanací podlah. Naši snahou je nabízet kvalitní služby zákazníkům při 
povrchové úpravě nových podlahových konstrukcí a taky pří opravách těch starých, 
které už jsou v užívání řadu let a jejích funkčnost je omezená opotřebením.

Provádíme:

Na základě Vaší poptávky jsme připravení nabídnout naše řešení sanace a povrchové úpravy podlahy.
V provozech: například

 • strojírenském
 • potravinářském
 • automobilovém
 • montážním
 • schodiště
 • garáže
 • chemickém
 • manipulačním
 • skladovém
 • venkovní plochy
 • občanská výstavba
 • terasy, balkony …

Přehled finálních povrchových úprav:

Řešení podlahové konstrukce je základem bezproblémového užívání.